ประวัติความเป็นมาของบริษัท

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยเมจิฟู๊ด จำกัด


บริษัท ไทยเมจิฟู๊ด จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2006 เพื่อให้คนไทยได้มีสินค้าอาทิ เช่น ขนมหวาน บิสกิต ขนมขบเคี้ยว และ อาหารเพื่อการดูแลสุขภาพ ที่มีคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์เมจิ


บริษัทฯ เป็น บริษัท ร่วมทุนระหว่าง บริษัท เมจิ จำกัด ในประเทศญี่ปุ่นและบริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด ในประเทศไทย


บริษัท เมจิ จำกัด เป็น บริษัท อาหารชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีความหลากหลายของสินค้าและบริการรวมทั้ง ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์นมและการเลี้ยงดูบุตรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ให้กับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ทารกจนถึงกลุ่มผู้สูงวัย


บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นความพยายามในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและการผลิตด้วยกระบวนการประกันคุณภาพที่มีความซับซ้อน


ในขณะที่บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด ก็เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่มีชื่อเสียงรายใหญ่รายหนึ่งในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ฮานามิซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มสินค้าที่มีคุณภาพสูงเช่นกัน


ด้วยความต่อเนื่องในการนำวัตถุดิบที่แตกต่างซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากผู้ร่วมทุนของเราทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย บริษัท ไทยเมจิฟู๊ด จำกัด จึงมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะมอบ "ความอร่อยและความเพลิดเพลิน"ควบคู่กับการคำนึงถึงสุขภาพและความไว้วางใจในคุณภาพที่จะนำความผาสุกสู่ร่างกายและจิตใจของคนไทย.


image