ช็อกโกแลต & แคนดี้ & กัม

image

Best 3 เมจิ ไฮ มิลค์ ช็อกโกแลต
ช็อกโกแลต รสนม มินิแพ็ค

ขนาด 25 กรัม

Best 3 เมจิ แบล็ค ช็อกโกแลต
ดาร์กช็อกโกแลต มินิแพ็ค

ขนาด 25 กรัม

เมจิ มิลค์ ช็อกโกแลต
ช็อกโกแลต รสนม

ขนาด 45 กรัม

เมจิ แบล็ค ช็อกโกแลต
ดาร์กช็อกโกแลต

ขนาด 45 กรัม

เมจิ สตรอเบอร์รี่ ช็อกโกแลต
ช็อกโกแลตสอดไส้ครีมรส
สตรอเบอร์รี่

ขนาด 46 กรัม

เมจิ อพอลโล รสสตรอเบอร์รี่
ช็อกโกแลต รสนมผสมรส
สตรอเบอร์รี่

ขนาด 48 กรัม

เมจิ สติ๊ก อพอลโล
(4 sticks)
ช็อกโกแลต รสนมผสมรส
สตรอเบอร์รี่แบบแท่ง

ขนาด 26 กรัม

เมจิ อพอลโล สตรอเบอร์รี่ (TUBE)
ช็อกโกแลต รสนมผสมรส
สตรอเบอร์รี่แบบหลอด

ขนาด 82 กรัม

เมจิ ทวิงเกิ้ล มิลค์
ช็อกโกแลตนมรูปไข่

ขนาด 26 กรัม

เมจิ ช็อกโก เบบี้
ช็อกโกแลต รสนม แบบเป็นเม็ด

ขนาด 34 กรัม

เมจิ บานานา ช็อกโกแลต
ช็อกโกแลต กลิ่นกล้วยหอม

ขนาด 42 กรัม

เมจิ คอฟฟี่ บีท ช็อกโกแลต
ช็อกโกแลต กลิ่นกาแฟ
หอมกรุ่น

ขนาด 35 กรัม

เพอะทีท ช็อกโกแลต แอสสอท
มินิช็อกโกแลต รวมรส
รูปแบบต่างๆ

ขนาด 52 กรัม

แม็คคาดาเมีย ช็อกโกแลต
ช็อกโกแลต เคลือบแม็คคาดาเมีย

ขนาด 67 กรัม

อัลมอนด์ บอลล์
ช็อกโกแลตเคลือบอัลมอนด์

ขนาด 74 กรัม

เมจิ ทาเกโนโกโน ซาโต ช็อกโกแลต (หน่อไม้)
ขนมปังกรอบเคลือบช็อกโกแลตรูปหน่อไม้

ขนาด 77 กรัม

เมจิ คิโนโกโน ยามา ช็อกโกแลต (เห็ด)
ขนมปังกรอบเคลือบช็อกโกแลตรูปเห็ด

ขนาด 82 กรัม

เมจิ คิโนโกโน ยามา &
ทาเกโนโกโน ซาโต
แบบมินิแพ็ครวมรส

ขนาด 140 กรัม

เมจิ กัมมี่ ช็อกโก
สตรอเบอร์รี่
วุ้นเจลาตินสำเร็จรูปรสสตรอเบอร์รี่ เคลือบช็อกโกแลต

ขนาด 81 กรัม

เมจิ กัมมี่ ช็อกโก มัสแคต
วุ้นเจลาตินสำเร็จรูปรสองุ่นเคลือบช็อกโกแลต

ขนาด 81 กรัม

เมจิ กัมมี่ ช็อกโก ฟรุ๊ตมิกซ์
วุ้นเจลาตินสำเร็จรูปรวมรสผลไม้ชนิดต่างๆ
เคลือบช็อกโกแลต

ขนาด 81 กรัม

เมจิ กัมมี่ ช็อกโก ดริ้งค์ เมนู
วุ้นเจลาติน รวมรส โคล่า ครีม
โซดา และ สตรอเบอร์รี่
เคลือบช็อกโกแลต

ขนาด 35 กรัม

เมจิ มินิแอสสอร์ตเต็ดแคนดี้
ลูกอมรวมรสต่างๆ

ขนาด 63 กรัม

เมจิ แอสสอร์ตเต็ด
เพอะทีทกัม(องุ่น,โคล่า)
หมากฝรั่ง รวมรสองุ่น
และโคล่า

ขนาด 41 กรัม

เมจิ พอยฟูล กัมมี่
วุ้นเจลาติน รสผลไม้
นานาชนิด อาทิเช่น องุ่น แอปเปิ้ล สับปะรด เป็นต้น

ขนาด 53 กรัม

image