รายงานการตรวจพบ
"ผลิตภัณฑ์เมจิอะมิโน คอลลาเจน"
ปลอม ในตลาดออนไลน์

บริษัทไทยเมจิ ฟู๊ด จำกัด
ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ
มาโดยตลอด
ทางบริษัทฯใคร่ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า
"ผลิตภัณฑ์เมจิอะมิโน คอลลาเจน"
โดยบริษัทไทยเมจิ ฟู๊ด จำกัด
ได้ขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยา (อย.)
ของไทยอย่างถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนด

อาทิ ผลิตภัณฑ์ Meiji Amino Collagen +
CoQ10 & Rice Extract
ที่ทางบริษัทฯ นำเข้ามาจำหน่ายอย่างเป็นทางการนั้น
มีรายละเอียดบรรจุภัณฑ์และติดสติ๊กเกอร์ดังนี้

ด้วยผลิตภัณฑ์ Meiji Amino Collagen PREMIUM นั้น
มีจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นเช่นกัน
แต่บรรจุภัณฑ์และสูตรส่วนผสมมีความแตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในประเทศไทยและ
ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การอาหารและยา (อย.) ของไทย
และด้วยในขณะนี้ทางบริษัทฯ
ได้ตรวจพบผลิตภัณฑ์เมจิอะมิโน
คอลลาเจน ปลอม ได้แก่
"Meiji Amino Collagen Premium 196g"
วางจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ในประเทศไทย
โดยผลิตภัณฑ์ปลอมนี้
มีรายละเอียดใกล้เคียงกับบรรจุภัณฑ์แบบที่วางจำหน่าย
ในประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก
จึงใคร่เรียนแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านได้
โปรดระวังผลิตภัณฑ์ปลอมดังกล่าว
บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่าทางบริษัทฯ
ไม่อยู่ในฐานะที่สามารถให้การรับรองว่าผลิตภัณฑ์
เป็นของแท้หรือไม่ และไม่สามารถเปลี่ยน/คืน
หรือชดเชยในส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากผลิตภัณฑ์
ซึ่งบริษัทฯมิได้นำเข้าอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะดำเนินการ
อย่างเคร่งครัดเพื่อแบรนด์ของเรามีความปลอดภัย
และหากบริษัทฯสามารถยืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์ใด
ซึ่งถูกผลิตหรือถูกนำเข้ามานั้น
ป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกปลอมแปลง
บริษัทฯ จะดำเนินการรวมถึง
ใช้มาตราการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิด
รวมถึงผู้ที่นำเข้ามาจำหน่ายอย่างเคร่งครัด

จุดสังเกตผลิตภัณฑ์ปลอมที่ถูกตรวจพบ

※ อย่างไรก็ดี มีการตรวจพบแล้วว่าในหลายกรณี
มีการนำภาพถ่ายของผลิตภัณฑ์จริงไปใช้
ในการจำหน่ายทางออนไลน์

1. บริเวณด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของแท้ จำหน่ายในไทย
ที่ด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์มีสติ๊กเกอร์สีทองระบุชื่อผลิตภัณฑ์
ติดบริเวณมุมขวาด้านล่างและไม่มีคำว่า "PREMIUM"
ผลิตภัณฑ์ของแท้ จำหน่ายในญี่ปุ่นและของปลอม
มีรายละเอียดใกล้เคียงกัน

ของแท้จำหน่ายในไทย ของแท้จำหน่ายในญี่ปุ่น ของปลอม

2. บริเวณด้านหลังของบรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของแท้ จำหน่ายในไทย มีสติ๊กเกอร์อย
เป็นภาษาไทยติดบริเวณมุมขวาบน
ผลิตภัณฑ์ของแท้ จำหน่ายในญี่ปุ่นและของปลอม
มีรายละเอียดใกล้เคียงกัน

ของแท้จำหน่ายในไทย ของแท้จำหน่ายในญี่ปุ่น ของปลอม

3. วันหมดอายุและเลขล็อตการผลิต

หากบริเวณด้านหลังของบรรจุภัณฑ์
ระบุเลขล็อตการผลิต พร้อมวันหมดอายุ เป็นตามด้านล่างนี้
ให้สังเกตว่าเป็นของปลอม
เนื่องจากไม่มีล็อตดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นของที่จำหน่ายในไทย
หรือ จำหน่ายในญี่ปุ่น
(หมายเหตุ มีความเป็นไปได้ว่าจะมีสินค้าที่ระบุ
วันหมดอายุด้านล่างนี้ พร้อมกับ ล็อตการผลิตอื่น)

ของปลอม

4. บริเวณขอบด้านบน ทางด้านหลังบรรจุภัณฑ์

① ผลิตภัณฑ์ของแท้ มีแถบสีแดงเข้มบริเวณชิดขอบด้านบน
ในขณะที่ของปลอม ไม่มี แถบสี

ของแท้จำหน่ายในไทย ของแท้จำหน่ายในญี่ปุ่น ของปลอม

② ผลิตภัณฑ์ของแท้ จำหน่ายในไทย บริเวณขอบซีล (seal)
มีลักษณะเป็นเส้นริ้ว
ผลิตภัณฑ์ของแท้จำหน่ายในญี่ปุ่นเป็นแบบเรียบ
ในขณะที่ของปลอมไม่มีลวดลายบริเวณซีล

ของแท้จำหน่ายในไทย ของแท้จำหน่ายในญี่ปุ่น ของปลอม

5. ตัวหนังสือบริเวณด้านหลังบรรจุภัณฑ์

① ของแท้ คำว่า “ทุกวัน” เขียนเป็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นดังนี้ 毎日
ขณะที่ของปลอม เขียนด้วยตัวอักษร 毎目
แทนที่จะเป็น ตามตัวอย่างด้านล่าง

ของแท้จำหน่ายในไทย ของแท้จำหน่ายในญี่ปุ่น ของปลอม
ไม่มีการระบุประโยคดังกล่าว

② ของแท้ คำว่า "แอคทีฟ"
เขียนเป็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นดังนี้ アクティブ
ขณะที่ของปลอม เขียนด้วยตัวอักษร アクティプ
ตามตัวอย่างด้านล่าง

ของแท้จำหน่ายในไทย ของแท้จำหน่ายในญี่ปุ่น ของปลอม
ไม่มีการระบุประโยคดังกล่าว

SHOP AT

ONLINE STORE