สารอาหารที่จำเป็นในนมผงสำหรับเด็ก Meiji EZcube สารอาหารที่จำเป็นในนมผงสำหรับเด็ก Meiji EZcube

5 สารอาหารหลักจาก EZcube

DHA

เพียงดื่ม "เมจิ จียู ฟอร์มูล่า โกลด์ อีซี่คิวบ์ 3"
400 มิลลิลิตรต่อวัน
ก็สามารถได้รับ ดี เอช เอ ถึง 40 มิลลิกรัม
ซึ่ง DHA ช่วยส่งเสริมการพัฒนาสมองและสายตา
เพื่อให้ลูกรักสามารถใช้ในการพัฒนาทางสมองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

นมผงสำหรับเด็กอ่อน Meiji EZcube มีสารอาหารและโภชนาการที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของลูกน้อย

Calcium and Iron

เพียงดื่ม "เมจิ จียู ฟอร์มูล่า โกลด์ อีซี่คิวบ์ 3" ในปริมาณ 400
มิลลิลิตรต่อวัน สามารถได้รับธาตุเหล็กถึง 30% และแคลเซียมถึง 60%*
ซึ่งธาตุเหล็กมีส่วนช่วยในการลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ
ตามร่างกาย และมีส่วนช่วยในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงและฮีโมโกลบิล
แคลเซียมเป็นสิ่งที่จำเป็นในการซ่อมแซมในกระบวนการสร้างกระ
ดูกและฟันให้แข็งแรง
*ตามปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทย
อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป

Lactadherin

เพียงดื่ม "เมจิ จียู ฟอร์มูล่า โกลด์ อีซี่คิวบ์ 3" ในปริมาณ 400
มิลลิลิตรต่อวัน ก็สามารถได้รับสาร Lactadherin
ถึง 5.6 มิลลิกรัม
Lactadherin (แลคตาเดริน) เป็นไกลโคโปรตีนอีกชนิดหนึ่งที่
พบในนมแม่ ที่ออกฤทธิ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโรตา ช่วย
ให้การอักเสบลดลง และช่วยรักษาการอักเสบของลำไส้ทำให้
สภาพของลำไส้ดีขึ้น

FOS

เพียงดื่ม "เมจิ จียู ฟอร์มูล่า โกลด์ อีซี่คิวบ์ 3" ในปริมาณ 400
มิลลิลิตรต่อวัน คุณก็สามารถได้รับ
สารอาหาร FOS ถึง 1.1 มิลลิกรัม
Fructooligosaccharides (ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์)
ช่วยปรับสมดุลระบบขับถ่ายให้ ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ช่วยป้องกันการท้องผูก ปรับสมดุลของแบคทีเรียใน
ลำไส้ ช่วยเสริมสร้างแบคทีเรียชนิดที่ดี

Nucleotide

เพียงดื่ม "เมจิ จียู ฟอร์มูล่า โกลด์ อีซี่คิวบ์ 3" ในปริมาณ
400 มิลลิลิตรต่อวัน ก็สามารถได้รับ สารอาหาร
Nucleotides ถึง 5 ชนิด (Adenylic acid, Cytidinelic acid,
Gaunylic Acid, Inosinic acid,Uridylic Acid) ในปริมาณ
รวม 7.8 มิลลิกรัม
นิวคลีโอไทด์ จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสมอง ช่วยใน
การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Bifido ในลำไส้
อาจจะช่วยให้ลูกมีอาการท้องเสียลดลง
ช่วยให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
ลำไส้อย่างสมบูรณ์

ข้อมูลสารอาหารอื่น ๆ เพิ่มเติม

วิตามินเอ

วิตามินเอ มีส่วนในการช่วยบำรุง
สายตา และช่วยให้มองเห็น
เป็นปกติ

วิตามินซี

วิตามินซีเพิ่มการดูดซึมธาตุ
เหล็ก และมีส่วนช่วยใน
กระบวนการต่อต้านอนุมูล
อิสระ

วิตามินดี

วิตามินดี มีส่วนช่วยบำรุง
กระดูกและฟันให้
แข็งแรง

วิตามินอี

วิตามินอี มีส่วนช่วยในการ
ปกป้องเซลล์จากอนุมูลอิสระ

กรดโฟลิค

กรดโฟลิค มีส่วนช่วยในการ
สร้างเม็ดเลือดแดงตามปกติ

กรดแพนโทธีนิค (บี 5)

กรดแพนโทธีนิค
มีส่วนช่วยให้ร่างกายได้รับ
พลังงานจาก
เมตาบอลิซึมตามปกติ

ไอโอดีน

ไอโอดีนมีส่วนช่วยในการทํา
งานตามปกติ ของระบบ
ประสาท

ข้อมูลสารอาหารอื่น ๆ เพิ่มเติม

วิตามินเอ

วิตามินเอ มีส่วนในการช่วยบำรุง
สายตา และช่วยให้มองเห็น
เป็นปกติ

วิตามินซี

วิตามินซีเพิ่มการดูดซึมธาตุ
เหล็ก และมีส่วนช่วยใน
กระบวนการต่อต้านอนุมูล
อิสระ

วิตามินดี

วิตามินดี มีส่วนช่วยบำรุง
กระดูกและฟันให้
แข็งแรง

วิตามินอี

วิตามินอี มีส่วนช่วยในการ
ปกป้องเซลล์จากอนุมูลอิสระ

กรดโฟลิค

กรดโฟลิค มีส่วนช่วยในการ
สร้างเม็ดเลือดแดงตามปกติ

กรดแพนโทธีนิค (บี 5)

กรดแพนโทธีนิค
มีส่วนช่วยให้ร่างกายได้รับ
พลังงานจาก
เมตาบอลิซึมตามปกติ

ไอโอดีน

ไอโอดีนมีส่วนช่วยในการทํา
งานตามปกติ ของระบบ
ประสาท

และประกอบด้วยสารอาหารอื่น ๆ อีกมาก

ใยอาหาร

วิตามินบี 1

วิตามินบี 2

วิตามินบี 6

วิตามินบี 12

วิตามินเค

ฟอสฟอรัส

สังกะสี

ซีลีเนียม

แมกนีเซียม

ไนอะซิน

ทองแดง

ไบโอติน

คลอไรด์

โอเมก้า 3

โอเมก้า 6

ฟอสโฟไลปิดส์

ทอรีน

เบต้าแคโรทีน

โอเมก้า 6

ฟอสโฟไลปิดส์

ทอรีน

เบต้าแคโรทีน