ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เมจิ จียู ฟอร์มูล่า โกลด์ อีซี่คิวบ์ 3

เมจิ จียู ฟอร์มูล่า โกลด์
อีซี่คิวบ์ 3
56g(28g×2 ซอง)

เมจิ จียู ฟอร์มูล่า โกลด์
อีซี่คิวบ์ 3
448g(28g×16 ซอง)

เมจิ จียู ฟอร์มูล่า โกลด์ อีซี่คิวบ์ 3
448g(28g×16 ซอง)

พร้อมเสริมสร้างสารอาหารที่ลูกควรได้รับ!

ผลิตภัณฑ์นมชนิดก้อน สะดวก ชงง่าย
ไม่ต้องตวง

ข้อมูลสารอาหารที่ลูกควรได้รับ

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านโภชนาการ

ข้อมูลโภชนาการ

หนึ่งหน่วยบริโภค : 5 ก้อน (28 กรัม) ละลายน้ำให้ได้ปริมาตร 200 มิลลิลิตร 
จำนวนหน่วยบริโภคต่อกล่อง:16 (448 ก.) และ 2 (56 ก.)

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
พลังงานทั้งหมด 130 กิโลแคลอรี
(พลังงานจากไขมัน 45 กิโลแคลอรี)
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
ไขมันทั้งหมด 5 ก. 8%
ไขมันอิ่มตัว 1 ก. 5%
โคเลสเตอรอล 15 มก. 5%
โปรตีน 4 ก.
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 17 ก. 6%
ใยอาหาร น้อยกว่า1 ก. 2%
น้ำตาล 16 ก.
โซเดียม 55 มก. 3%
โพแทสเซียม 220 มก. 6%
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
วิตามินเอ 20% วิตามินบี 1 15%
วิตามินบี 2 15% แคลเซียม 30%
เหล็ก 15% วิตามินดี 50%
วิตามินซี 30% โฟเลต 30%
ไอโอดีน 20% วิตามินอี 20%
กรดแพนโทธีนิค 20% วิตามินบี 12 15%
ฟอสฟอรัส 15% วิตามินบี 6 10%
วิตามินเค 10% ไนอะซิน 10%
สังกะสี 8% แมกนีเซียม 4%
คลอไรด์ 4% ทองแดง 4%
ซีลีเนียม 4% ไบโอติน 2%

* ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน
สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI)
โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000
กิโลแคลอรี

ความต้องการพลังงานของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน
ผู้ที่ต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี
ควรได้รับสารอาหารต่างๆ ดังนี้

ไขมันทั้งหมด น้อยกว่า 65 ก.
ไขมันอิ่มตัว น้อยกว่า 20 ก.
โคเลสเตอรอล น้อยกว่า 300 มก.
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 300 ก.
ใยอาหาร 25 ก.
โซเดียม น้อยกว่า 2,000 มก.
พลังงาน (กิโลแคลอรี) ต่อกรัม :
ไขมัน = 9 โปรตีน = 4 คาร์โบไฮเดรต = 4

ข้อมูลเพิ่มเติมต่อ 1 หน่วยบริโภค

กรดไลโนลีอิก (โอเมก้า 6) 730 มก. แลคตาเดริน 2.8 มก.
กรดไลโนลีนิก (โอเมก้า 3) 115 มก. เบต้า แคโรทีน 28 มคก.
กรดโดโคซาเฮกซาอีโนอิก (ดีเอชเอ) 20 มก. ทอรีน 9.2 มก.
ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ (เอฟโอเอส) 0.53 ก. นิวคลีโอไทด์ 3.9 มก.
นมฟอสโฟไลปิดส์
95 มก.